Home CRM מה שלא קיים ב-CRM – לא קיים

מה שלא קיים ב-CRM – לא קיים

by Sella Yoffe
Customer Service

יחסי הגומלין בין השיווק למכירות מזכירים יחסים בין זוגות. לא מסכימים על הכל אבל מנסים לשמור על שלום בית. אחד מנושאי החיכוך נסוב לגבי הוא תיעוד מלא של האינטראקציות עם הלקוח בסביבת ה- CRM. אנשי השיווק מעוניינים לקבל תמונה מלאה על מנת לראות תמונת לקוח 360 ולנהל מסע לקוח אמיתי ואילו אנשי המכירות מצידם, רוצים לשמור ידע לעצמם ופחות מעוניינים להקדיש מזמנם לתיעוד מלא שיאפשר לארגון שקיפות לגבי הפעילות שלהם מול הלקוחות.
סרטון קצר ומשעשע ממחיש בהומור את מערכת היחסים הטעונה הזו.

קרדיט סרטון: AppMe.sh

פוסט שיוכל לעניין אותך