בית CRM בצֶל הקורונה: דאטה או רגֶש?-על החלטות מבוססות נתונים