בית דאטה רה-ארגון – ממודל חטיבתי לארגון מוכוון חווית לקוח