בית CRM כ- 2/3 מהפרויקטים של AI/ML נכשלים בשל בעיות איכות נתונים
CRM.BUZZ
בלוג שיווק, חווית לקוח, טכנולוגיה ודאטה