בית חוויית לקוח שוק הסלולר מתרסק: אחוז נטישה: 11%. תחלופת לקוחות בשנה: 50%