בית חוויית לקוח גם בעסקים, סליחה היא המילה הקשה ביותר