בית אימייל מרקטינג הוא השתנה לנו: מה קרה ללקוחות בקורונה?