בית אימייל מרקטינג ועבירוּת מה הקשר בין מערכת סטריאו משולבת לבין אוטומציה שיווקית?