בית אימייל מרקטינג ועבירוּת מה עדיף? רשימת דיוור גדולה או קטנה?