נתוני זמן אמת: ישראל 😷

7,851
מאומתים
44
נפטרים
427
החלימו